Startsidapraktikenbehandlinghundosteopatipatientkommentarerfakta & historiakontakt

Osteopatin är den äldsta av de moderna formerna av manuell medicin och den grundades i Nordamerika av läkaren Andrew Taylor Still i mitten av 1800-talet. Osteopati är en stor och snabbt växande behandlingsform. I England och USA är den en del av den etablerade medicinska vården och där är osteopater jämställda med legitimerade läkare. Osteopati utövas även i andra länder som till exempel Frankrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Finland.

I Sverige har osteopati utövats sedan mitten av 1970-talet och idag finns det ett drygt hundratal aktiva osteopater i landet. Utbildningen i Sverige är idag fyra år lång och diplomerade osteopater organiseras av Svenska Osteopatförbundet i Stockholm.

Osteopatisk medicin vilar på en stark vetenskapsfilosofisk grund vilken skiljer sig från många andra typer av hälsovård och man kan sammanfatta osteopatin i nedanstående fyra principer:

  • Kroppen är en enhet. Människan består av kropp, medvetande och själ
  • Kroppen är kapabel till självreglering, självläkning och bevarande av hälsa
  • Struktur och funktion relaterar till varandra
  • Rationell behandling baseras på en förståelse av basprinciperna. Att kroppen är en enhet, självreglerande och relationen mellan struktur och funktion

 

historia

Andrew Taylor Still
Grundaren av osteopatin hette Andrew Taylor Still och levde 1828-1917. Still var läkare i Kansas, Missouri och hade som andra samtida läkare lärt sig medicin som lärling, egna studier och genom anatomiska dissektioner.

Still var en ambitiös läkare men lyckades ändå inte rädda tre av sina egna barn som dog av hjärnhinneinflammation. Denna personliga tragedi ledde till att han intensifierade sitt sökande efter ett bättre sätt att hjälpa sina patienter än genom den ortodoxa läkarvetenskapen. Han studerade bland annat filosofi och anatomi och blev så småningom en mycket skicklig anatomiker. 1874 presenterade Still sina resultat vid Baker University i Kansas men fick inget gehör för sina tankar. Istället flyttade han från Kansas till Kirksville 1875, där han med tiden lyckades bygga upp en mycket framgångsrik verksamhet.

1889 myntade Still uttrycket osteopati som är en sammansättning av två ord; osteo som betyder ben och pathos som betyder lida. Begreppet sammanfattar Stills uppfattning om att behandling av rörelseapparaten – ben, muskler, leder, senor och ligament – spelar en viktig roll i kroppens väg mot hälsa. Still menade att man med osteopatiska behandlingsformer istället kunde arbeta med kroppens naturliga funktioner och inte mot som han uppfattade att den samtida ortodoxa medicinen många gånger gjorde. Denna nya syn på kropp och läkande var något som den traditionella läkarvetenskapen hade svårt att förstå och acceptera.

1892 startade man den första osteopatskolan i Kirksville som kom att kallas American School of Osteopathy. Osteopatin har sedan dess haft stora framgångar i USA, vilket lett till att det idag finns 16 högskolor för osteopatisk utbildning med ett totalt elevantal på ca 4000. Utanför USA har osteopatin sitt starkaste fäste i England.

 

 

  Händerna är osteopatens arbetsredskap

Osteopatförbundet
Diplomerade osteopater organiseras av Svenska Osteopatförbundet.


 Osteopatförbundet

the Osteopaths act
1993 godtogs i England en ny lag, "the Osteopaths act", vilket helt accepterar osteopatin som en
unik klinisk disciplin.


 the Osteopaths act

still
  Andrew Taylor Still (1828-1917)

Visste du...?
Att ben, muskler, leder, senor och ligament - utgör sextio procent av kroppsmassan?

line

Att 'Osteo' betyder ben?

line

Att i USA betyder D.O. Doctor of Osteopathy medan det i Europa betyder Diploma of Osteopathy?