Startsidapraktikenbehandlinghundosteopatipatientkommentarerfakta & historiakontaktkraniosacral behandling  Kraniosacral behandling

Osteopatin utgår från en helhetssyn på människan. All behandling strävar efter att hitta orsaken till besvären och behandla dem.

Vad behandlar en osteopat?
Till en osteopat är man välkommen med de flesta typer av åkommor och bland annat har osteopatisk behandling visat mycket goda resultat vid följande besvär:

 smärta i rygg, nacke och axlar  hållningsproblematik
 muskel- och ledbesvär  arbetsrelaterade förslitningsskador
 spänningsproblem  mag- och tarmproblem
 huvudvärk / migrän  stressymtom
 whiplashskador  sömnsvårigheter

Att besöka en osteopat

Vid ett besök hos en osteopat börjar man med att lyssna på patientens sjukdoms-
historia. Efter en noggrann undersökning och lokalisering av problemen, lägger man upp en behandlingsplan som är skräddarsydd och utgår från individens behov.

Den smärta som en patient kan uppleva visar sig ofta i muskler och osteopaten ser ibland denna värk som symtom på mer grundläggande problem. Smärta i ländryggen kan exempelvis komma från mag- och tarmproblem och spänningar i nacken kan vara kopplade till problem i ryggraden och/eller bäckenet.

Därför behandlar osteopaten inte endast muskler och bindväv utan riktar också stor uppmärksamhet mot kroppens skelett, ryggrad, leder och ledband. Stor hänsyn tas också till de inre organen, som mag- och tarmkanal, lever och njurar. Kroppens naturliga balans kan sättas ur spel av många olika orsaker och osteopatens uppgift är att hjälpa kroppen att komma tillrätta med detta. När kroppen är i jämvikt kan den stå emot bland annat sjukdomar och stress och då uppnå hälsa.

Behandlingstekniker

Osteopaten använder sig av ett stort antal behandlingstekniker och gemensamt för dessa är att händerna används direkt på patientens kropp utan hjälp av redskap eller instrument. I behandlingen mobiliseras leder, skelett och muskler som i sin tur påverkar bindväv, nerver och blodcirkulation. På detta sätt blir behandlingen mycket heltäckande och de fina, mjuka tekniker som används upplevs som väldigt följsamma och behagliga.

kraniosacral behandling  Kraniosacral behandling


  Behandling

HEL IGEN MED OSTEOPATI
Läs artikeln om Karoline Blom Rydell i tidningen Allas 7/09:

 Hel igen med osteopati